20220309_191635

REALIZUJEMY KOLEJNY PROJEKT

Od 1 maja do 30 czerwca nasi tancerze biorą udział w zajęciach z zakresu akrobatyki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.