Oddział

KRZEMIENICA

Grupy naszego zespołu w Krzemienicy powstały we wrześniu 2018 roku. Celem założenia grup było propagowanie tańca jako formy spędzania wolnego czasu oraz umożliwienie dzieciom nauki podstaw tańca klasycznego oraz nowoczesnego. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach. Dla każdej z nich w danym sezonie powstaje choreografia, która potem prezentowana jest w odbywających się wydarzeniach kulturalnych w Gminie Czarna.