BIAŁOBRZEGI

ODDZIAŁ

BIAŁOBRZEGI

Grupy naszego zespołu w Białobrzegach powstały w październiku 2020 roku. Celem założenia tych grup było poszerzanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży, a także popularyzacja różnych form tanecznych. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach: grupa młodsza (5-7 lat), grupa średnia (8-10 lat), grupa starsza (11+ lat). W każdym sezonie powstaje choreografia, która potem prezentowana jest na uroczystościach miejskich.

Każda chwila spędzona na scenie to dla nas wyjątkowy moment!