ODDZIAŁ

BIAŁOBRZEGI

Grupy naszego zespołu w Białobrzegach powstały w październiku 2020 roku. Celem założenia tych grup było poszerzanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży, a także popularyzacja różnych form tanecznych. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: grupa młodsza (5-7 lat), grupa starsza (8+ lat). Zajęcia prowadzone są w GOSiR w Białobrzegach. W każdym sezonie powstaje choreografia, która potem prezentowana jest na uroczystościach miejskich.